top of page

Wedstrijdturnen

Visie

Voor gymnasten met meer aanleg bestaat er de mogelijkheid om door te stromen naar het wedstrijdturnen. Deze wedstrijdgymnasten worden geselecteerd uit de recreatieve groepen toestelturnen en liefst op jongere leeftijd.

Een lidmaatschap bij een wedstrijdafdeling vereist zowel van de gymnast als van de ouders een zekere vorm van discipline inzake inzet en regelmatigheid. De wedstrijdgymnasten nemen ook regelmatig deel aan turnstages.  Naargelang hun niveau en leeftijd komen zij in verschillende competities terecht.  De besten onder hen nemen zowel aan de Belgische kampioenschappen als aan internationale wedstrijden deel.

Jongens

Wedstrijd jongens A: deze jongens trainen 12 uur per week en nemen deel aan wedstrijden gaande van Brabantse tot Belgische kampioenschappen.

Wedstrijd jongens B: deze groep traint 10u per week en vormt de springplank naar de groep Wedstrijd jongens A.  Zij nemen ook deel aan Brabantse, Federale en Belgische Kampioenschappen.

Wedstrijd jongens C: deze groep traint 8 uur per week. Deze nemen deel aan Brabantse en Federale Kampioenschappen.

Meisjes

Wedstrijd meisjes A en B: deze ploeg traint 12.30 uur per week en neemt deel aan wedstrijden gaande van Brabantse tot Belgische kampioenschappen.

Wedstrijd meisjes C: deze groep vormt de springplank naar de groep Wedstrijd meisjes A.  Het aantal trainingsuren is nog beperkt tot 8 uur.

Algemene opmerking

Voor al deze groepen is het verplicht om deel te nemen aan voorop vastgelegde stages. Alsook het aanschaffen van Start65-training en turnkledij.

Visie
Jongens
Meisjes
bottom of page