top of page

Verzekering/ongeval

Sporta-logo.png
Ethias.png

Wanneer je bij Start 65 bent aangesloten (dit wil zeggen dat het lidgeld betaald is) zorgen wij ervoor dat je verzekerd bent voor sportongevallen.

 

Deze verzekering geldt voor alle activiteiten die in het kader van het clubgebeuren plaatsvinden. Dit wil zeggen dat je niet enkel verzekerd bent tijdens de trainingsuren, maar tevens tegen alle ongevallen die zich zouden kunnen voordoen in de kleedkamers, stortbaden en andere sportinstallaties waarvan de club gebruik maakt. Ook ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze clubactiviteit en terug, zowel verplaatsingen te voet als met gelijk welk vervoermiddel vallen binnen de polisvoorwaarden.

Nieuw is dat deze verzekering alle sportongevallen dekt, dus niet alleen turnen, maar ook fietsen, lopen,.... Uiteraard gaat het hier over gewone sporten en geen sporten die risico's inhouden.

Doet er zich een ongeval voor, dient een aangifteformulier ingevuld. U kan dit aangifteformulier op het secretariaat verkrijgen of downloaden via de link onderaan deze pagina.

Dit formulier (ondertekend na doktersbezoek) dient ONMIDDELLIJK op het secretariaat afgegeven te worden, samen met een vignet van de mutualiteit.

De laatste informatie over ongevallen tijdens het turnen is te vinden op de Sporta federatie-website.

! Klik hier om het aangifteformulier te downloaden !

bottom of page