top of page

Missie en visie

Onze vereniging is één van de belangrijkste van het land en niet enkel op het vlak van de accommodatie die wij ter beschikking stellen van onze leden maar ook inzake opleiding.


Wij gaan er prat op dat wij onze gymnasten recreatief kunnen begeleiden en daarnaast eveneens in staat zijn om de getalenteerde gymnasten op te leiden naar een hoger niveau.

De accommodatie voor onze leden is uitzonderlijk.  Een exclusief ingerichte gymnastiekzaal met alle conforme toestellen staat ter hunner beschikking.

Alle groepen worden begeleid door gediplomeerde trainers vaak bijgestaan door hulptrainers die zelf uit de gymnastiekwereld komen.

De club streeft naar een goede administratie en beheer.

De club organiseert naast recreatieve evenementen (bv. ons jaarlijkse Turngala) ook competitiegerichte activiteiten voor al haar leden (bv. clubkampioenschappen).

De club voorziet in een doorstroming van informatie naar de leden toe maar ook tussen de groepen onderling door middel van ons driemaandelijks clubblad.

Onze club heeft vast personeel in dienst maar kan ook beroep doen op vele vrijwilligers.

bottom of page