top of page

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de turnzaal en de infrastructuur door trainers & turners van verenigingen extern aan “Start 65”

 

 1. ZAAL :

 

 

 • De turnzaal is volledig ingericht voor wedstrijden en trainingen olympisch turnen, er mogen geen veranderingen in de opstelling van de vaste toestellen en landingsmatten gebeuren zonder de toelating van de V.Z.W. “Vriendenkring Start 65”

 • De olympische vloer moet volledig vrij blijven, er mogen geen toestellen (springplanken, banken, ...) ZONDER STEUNPLANKEN op de mat geplaatst worden. Plinten en grotere materialen worden naast de olympische vloer op de beton geplaatst.

 • In de valkuil gebeurt de landing steeds op de rug, voor landing op de voeten mogen enkel de grote zachte blauwe en gele valmatten in de valkuil gelegd worden.

 • De valkuil is zeker geen speeltuig.

 • De losse toestellen : matten, valmatten, plinten, springplanken, ... moeten op het einde van de stage op hun vaste voorziene plaats gezet worden (plaatsaanduiding = oranje bordjes aan wanden)

 • Het gebruik van muziek bij specifieke oefeningen kan toegestaan worden (na samenspraak met de andere gebruikers van de “turnzaal” en voor zover deze muziek niet als storend ervaren wordt).

 • De zaal mag niet betreden worden met straatschoeisel. Enkel met turnpantoffels, kousen of op blote voeten mag de zaal betreden  worden.

 • Als veiligheidsmaatregel moeten de verenigingen bij ELK GEBRUIK  van de turnzaal in het bezit zijn van een volledige E.H.B.O.koffer.

 • Het is verboden consumpties (drank en/of eten) mee in de zaal te nemen.

 

2. ZAAL EN ANDERE LOKALEN :

 

 • Er geldt een ABSOLUUT ROOKVERBOD in de sportruimten, de kleedkamers en in de slaapkamers. Alle andere daden die oorzaak kunnen zijn van brand zijn eveneens uit den boze.

 • Het is verboden spijkers, duimspijkers, haken, vijzen, nietjes, plakpapier of wat ook aan te brengen in/op de deuren, de muren of wanden van de “turnzaal” of gelijk welk ander lokaal (slaapzaal, kleedkamer, ...) behorend tot het complex.

 • De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens dienen zuiver en hygiënisch gehouden te worden.

 • Het is verboden voorwerpen, afval, papier en dergelijke achter te laten in de installaties. Papier- en afvalmanden zijn voorzien.

 • Het is verboden verbanden, afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten te werpen.

 • Het is verboden glazen flessen in de kleedkamers te brengen.

 

 3. SLAAPKAMERS:

 

 • De meubels in de slaapvertrekken mogen NIET VERPLAATST worden.

 • Matrassen en dekens horen op het bed, NIET OP DE GROND!

 • Elke dag moeten de kamers in orde zijn, zodat onze kuisploeg (indien nodig) de mogelijkheid heeft om de kamers te reinigen.

 • Op het einde van de stages MOETEN de bedden afgetrokken worden, de lakens en kussenslopen MOETEN op de bedden blijven.

 • De kamers vrijmaken na het ontbijt AUB. Bagage kan naar de sportzaal gebracht worden.

 

4. MAALTIJDEN :

 

 • De gehele groep dient de eettijden te respecteren en stipt aanwezig te zijn  op de voorziene plaats in de taverne:

  • ontbijt 8u

  • middagmaal 12u30

  • avondmaal 18u15 (op maandag om 17u45)

 • Er worden GEEN bestekken, flessen water, eten ... meegenomen naar de kamers.

  

5. ALGEMEENHEDEN :

 

 • Het gebruik van de sportzaal en grote vergaderzaal achteraan aan het gebouw moet op voorhand aangevraagd worden (niet dezelfde dag)

 • Alles wat door de zorgen van het personeel moet worden weggeruimd zal  overeenkomstig de loonschalen die bij de V.Z.W. gelden, aan de gebruiker worden aangerekend.

 • Bij het niet naleven van het reglement behoudt de V.Z.W. “Vriendenkring Start65” zich het recht om de vereniging de toegang tot de “turnzaal” te ontzeggen of zijn afgevaardigden op de hoogte te stellen.

 • “Start65” is een “SPORTCENTRUM”. Gelieve in de gangen het rustig en kalm te houden, zodat geplande vergaderingen op een normale wijze kunnen plaatsvinden. Het is geen speelplaats! Voor alle onvoorziene gevallen zal men zich tot de verantwoordelijke van de turnzaal wenden en uitsluitend de richtlijnen volgen van deze persoon. Deze persoon  zal de V.Z.W. “Vriendenkring Start65” raadplegen in de gevallen waarin hij geen beslissing kan treffen.

bottom of page