Lidgeld 2021-2022

Zodra het lidgeld betaald is, bent u aangesloten bij Start 65. U kunt terecht op het secretariaat voor een gedetailleerd overzicht van de lidgelden.

Start 65 biedt volgende kortingen op het lidgeld aan:

 

  • De +12-jarigen die herinschrijven krijgen een éénmalige corona-premie van 70 €

  • Deelname turngala - 40 € (verplichte deelname aan de twee voorstellingen)

  • Deelname clubkampioenschap - 10 €

  • Hernieuwing lidgeld bestaande leden voor eind juni - 10%

  • Nieuwe leden bij eerste inschrijving - 30 €

  • Inschrijving voor een 2e / 3e afdeling - 35 €