Lidgeld 2020-2021

Zodra het lidgeld betaald is, bent u aangesloten bij Start 65. U kunt terecht op het secretariaat voor een gedetailleerd overzicht van de lidgelden.

Start 65 biedt een ruim aantal kortingen op het lidgeld aan:

 

Gezinskorting

  • 2de lid uit eenzelfde gezin - 10 €

  • 3de lid uit eenzelfde gezin - 20 €

Getrouwheidskortingen

 

  • 2, 3 en 4 jaar lid - 2,50 €

  • 5 jaar lid en langer - 7,50 €

  • 10 jaar lid en langer - 12,50 €

 

Extra kortingen

  • De leden die herinschrijven krijgen een eenmalige 'corona'-premie van 25 €

  • Deelname turngala - 40 € (verplichte deelname aan de twee voorstellingen)

  • Deelname clubkampioenschap - 10 €

  • Hernieuwing lidgeld bestaande leden voor eind juni - 10%

  • Nieuwe leden bij eerste inschrijving - 30 €